l

Bli medlem

Swishlogga m nummer Bli gärna medlem i Veterinärer utan gränser – Sverige och stöd vår verksamhet.

 

Du kan betala till vårt bankgiro 695-9803  eller till Swish. Ange “Medlem” och din mailadress som meddelande.

 

Anmälan för medlemskap i Veterinärer utan gränser – Sverige
  • Adress
  • Uppgifterna nedan är frivilliga att fylla i:

  • En resursbas håller på att upprättas. Registret kommer enbart att finnas tillgängligt för styrelsen. Avsikten är att styrelsen ska kunna ha en överblick över medlemmarnas kompetens för att kunna nå rätt person vid specifika frågeställningar. Resursbasen kan också vara ett sätt för medlemmarna själva att knyta kontakter, men styrelsen lämnar enbart ut uppgifter om godkännande från uppgiftslämnaren finns.