Donation av medicinsk utrustning

Är du intresserad av att donera medicinsk utrustning?

Kontakta vår materialansvarige:

Lisa Persson
materialansvarig@vsf-sverige.org