LAPS Livingstone Zambia

LAPS – Livingstone Animal Protection Services/Society

I sydvästra Zambia ligger Livingstone och där har LAPS sedan några år tillbaka byggt upp en verksamhet för djurvälfärd, framför allt för hundar och katter. Preliminära kontakter med VSF-Sverige resulterade i påbörjat samarbete under 2016. Kassören besökte LAPS i november 2016 och VSF har bidragit med resurser till upprustning av hundgård, fältutrustning och mediciner samt donerat insamlad kirurgisk utrustning och litteratur.

Redan under 2016 diskuterades möjligheten att sätta igång ett åsnevälfärdsprojekt eftersom det är relativt nyligen som det har blivit vanligt med åsnor i Livingstone-området. VSF-stödet till LAPS under 2017 omfattar därför besök av Johnson Lyimo från MAWO i Tanzania för förmedling av deras erfarenheter. 

LAPS-bild