c

MAWO – animal welfare

VSF stödjer sedan 2016 ett hundhälsoprojekt (vaccination, avmaskning och kastration) som startade vid World Rabies Day 28 september.

Rapport från MAWO, november 2017

Reseberättelse – Johan och Lisa, VT 2016

Reseberättelse – Johanna, vet stud, HT 2016

Information om verksamheten