Gambia – Animal Welfare Advocates Association

Under 2018 utbildades många av medlemmarna i Animal Welfare Advocates Association och under 2019 har de arrangerat utbildningsaktiviteter.

I augusti och september 2019 genomfördes “sensitization tours” till olika delar av landet där utbildning om djurvälfärd hölls och djur i behov av vård fick behandling.

 

            

 

 

Invigning 23 november 2018!

Intervju med projektledaren veterinär Kebba Daffeh:

    

Animal Welfare Association Advocates har utsett en “Animal Welfare Ambassador”, koramusikerna Jaliba Kuyateh, som har gjort en sång om djurvälfärd för att nå ut även till analfabeter. Här är sången:

   

 Nytt samarbete inom djurvälfärd startat november 2018! Tillsammans med veterinär Buba Badjie (från Gambia, verksam som smådjursveterinär i Sverige) stödjer VSF-Sverige en ny och mycket aktiv organisation som startats av veterinär Kebba Daffeh.

 

IMG_3159