Getter Bangladesh

7 MLAFModel Livestock Advancement Foundation (MLAF) och Model Livestock Institute Dhaka (MLID) kom vi i kontakt med genom en av våra medlemmar, Ylva Persson, som vid besök i Bangladesh träffade Salma Sultana, en veterinär som är ordförande i MLAF och som jobbar inom MLID, bland annat med utbildningsprojekt. En del i deras verksamhet är att specifikt stödja utveckling av fattiga kvinnors inkomstmöjligheter och egenmakt.

VSF stödjer en kursomgång där 30 kvinnor utbildas. Kvinnorna delas upp i tre grupper om tio under utbildningen. De tre som presterat bäst i varje grupp belönas med en getkilling. Planen är att kursen ska pågå i minst sju dagar. Kvinnorna ska under den tiden utbildas om hur getter bör utfodras, födas upp, avmaskas, vaccineras, samt vad för sjukdomar de ofta drabbas av och hur dessa kan förhindras.

Målet med projektet är att öka 30 kvinnors kunskap och kompetens när det kommer till gethållning och på så sätt förbättra inkomstnivåerna hos 30 hushåll. Nio av kvinnorna kommer alltså att belönas med varsin get och kan tack vare detta starta en liten familjegård, vilket leder till en ökad produktion av både getmjölk och getkött. Generellt sett vill man förstärka kvinnans position i samhället med hjälp av utbildning då den leder till att kvinnorna blir kvalificerade för nya jobb och ger dem en grund att stå på om de vill gå mot ett entreprenörskap.

6.1 MLAF1 MLAF

Den första kursen startade i september 2018. Här är bilder av den första gruppen kvinnor som fick utbildning om gethållning. De fem som klarade kurstestet bäst fick var sin get och de andra fick ett par hönor vardera.

IMG_3526IMG_3533IMG_3534MLAF_Utb sep-18_2MLAF_Utb sep-18_1Image-1 Image-2 Image-3