Bilaga 3_ Rapport möte med LSPCA 150615

Bilaga 3_ Rapport möte med LSPCA 150615