Bilaga 6_Förslag till årsmötet avs. delfinansiering av en minhund i Iraq

Bilaga 6_Förslag till årsmötet avs. delfinansiering av en minhund i Iraq