Minnesanteckningar_förberedande styrelsemöte 20151206

Minnesanteckningar_förberedande styrelsemöte 20151206