Protokoll VSF 20130507 sign

Protokoll VSF 20130507 sign