Protokoll VSF 20130617 sign

Protokoll VSF 20130617 sign