Protokoll VSF 20130918 sign

Protokoll VSF 20130918 sign