Protokoll VSF 20131107 sign

Protokoll VSF 20131107 sign