Vaccinate for Africa – V4A

Under våren 2019 kommer Veterinärer utan gränser – Sverige att driva en kampanj tillsammans med VSF International, under namnet Vaccinate for Africa (V4A)

Kampanjen riktar sig till veterinärer/veterinärkliniker och har till syfte att samla in medel till våra projekt där vi tillsammans med lokala samarbetspartners arbetar för att utrota rabies. I detta arbete ingår vaccination av framför allt hundar, populationsbegränsande åtgärder såsom kastrationer, samt utbildning av barn och vuxna för att förebygga spridning av rabies.

Kampanjen genomförs under fem dagar, 20-24 maj. För varje vaccination (=patient som vaccineras) under denna period doneras 25 kr alternativt 5 % av bruttoinkomsten från klinikens/veterinärens vaccinationer till VSF-Sveriges arbete mot rabies i Afrika. Vill kliniken/veterinären donera större belopp är detta förstås välkommet.

Sista anmälningsdagen är den 5 maj.

Vill du vara med och utrota rabies med oss eller har några frågor? Kontakta sponsoransvarig på pr.sponsor@vsf-sverige.org

Mer information om VSF Internationals arbete kan du läsa på: http://vsf-international.org/our-actions-and-expertise/vaccinate-for-africa-2019/