ZAWS och ZWDP södra Zambia

Vill du ge en julgåva till vår verksamhet? Klicka här: “julgåvesidan“!

 

ZAWS – Zambezi Animal Welfare Services

och

ZWDP – Zambezi Working Donkey Project

Framtagning av nya selar och vagnar för åsnor i Zambia

Under de senaste 15 åren har åsnor blivit populära boskapsdjur på den zambiska landsbygden. De används som dragdjur på fälten och för att transportera exempelvis vatten, ved, kol samt varor till och från marknader. På grund av utbredd fattigdom och bristande kunskap om åsneskötsel så utsätts många av djuren för överanvändning och försummelse. Det blir ofta svårt för bönderna att tillgodose åsnornas behov. Många åsnor tvingas utföra sitt arbete med dragselar och vagnar som är anpassade för oxar, vilket ofta leder till smärtsamma skador. 

 

Foto: Åsnor med dragselar anpassade för oxar med resulterande sår.

För att minska detta lidande och öka åsnors välfärd startades därför organisationen Zambezi Working Donkey Project (ZWDP). VSF-Sverige stödjer ZWDP i deras utformning av prototyper av selar och vagnar som är anpassade för åsnor. Organisationen har bland annat arrangerat en workshop där en första prototyp togs fram. Denna prototyp har därefter testats på ZWDP:s egna åsnor med gott resultat. ZWDP planerar nu att låta bönder i närområdet testa prototyperna på deras åsnor, och därefter samla in feedback från dem. Om dessa försök blir lyckade planerar projektet att använda designen i framtida träningstillfällen där bönder instrueras i hur de med enkla medel kan rekonstruera sina selar och vagnar till att på ett bättre sätt passa för åsnor.

VSF-Sverige har under år 2021 stöttat ZWDP med medel till byggandet av stallar lämpliga för att inhysa åsnor, inklusive en karantänsbyggnad för att minska risken för smittspridning från nyinkommna djur. Vi har även gett stöd till veterinärmedicinsk behandling av skadade och sjuka åsnor i behov av vård.

 

HISTORIK om samarbetet med fd LAPS (Livingstone Animal Protection Services/Society)

I sydvästra Zambia ligger Livingstone och där startade LAPS (ZAWS från oktober 2018) för några år sedan och de har byggt upp en verksamhet för djurvälfärd, framför allt för hundar och katter. Preliminära kontakter med VSF-Sverige resulterade i påbörjat samarbete under 2016. Kassören besökte LAPS i november 2016 och VSF har bidragit med resurser till upprustning av hundgård, fältutrustning och mediciner samt donerat insamlad kirurgisk utrustning och litteratur.

Redan under 2016 diskuterades möjligheten att sätta igång ett åsnevälfärdsprojekt eftersom det är relativt nyligen som det har blivit vanligt med åsnor i Livingstone-området. VSF-stödet till LAPS under 2017 omfattade därför besök av Johnson Lyimo från MAWO i Tanzania för förmedling av deras erfarenheter. Lynne har sedan dess startat “Zambezi Working Donkey Project“. 

LAPS-bild

I mars 2018 besökte Lynne Mendelsohn, ansvarig för verksamheten inom LAPS, Sverige och träffade förutom VSF-Sveriges styrelse och några medlemmar, även företrädare för SCAW. Hon besökte också några olika kliniker och höll föredrag om sitt arbete för djurvälfärd genom såväl utbildningsinsatser som vaccinationskampanjer och rehabilitering av utsatta hundar och katter.  

XMEQ5847