Resolve Tanzania

Nytt projekt från 2020!

Elefanter och chili – VSF-Sveriges första viltprojekt

Den afrikanska elefanten är jordens största landlevande däggdjur. För några hundra år sedan var elefanter en vanlig syn på den afrikanska savannen och i dess skogar, men bara under 1900-talet beräknas antalet elefanter ha minskat med 96 %. De allra flesta har fallit offer för tjuvjägare, men konflikter med människor har också blivit ett stort problem. Dessa konflikter är framförallt vanliga i utkanten av nationalparker där odlingsmarker breder ut sig. Elefanterna ger sig ut på fälten, förstör böndernas grödor samt riskerar att skada eller döda människor som försöker jaga bort dem. Detta följs ofta av att elefanterna dödas som hämnd. Denna konflikt gör alltså att fattiga bönder utöver att riskera sina liv får sitt levebröd förstört, samtidigt som den redan sköra elefantpopulationen minskar än mer i antal.

Sedan våren 2020 stödjer Veterinärer utan gränser – Sverige ett projekt i Tanzania som heter ”Tembo-Pilipili”, vilket betyder ”elefant-chili” på swahili. Projektet syftar till att möjliggöra för elefanter och människor som bor nära nationalparker att kunna leva sida vid sida utan att konflikter uppstår. För att uppnå detta så lär organisationen bönder att tillverka så kallade chili-stängsel. Detta innebär att en blandning av nermald chili och gammal motorolja appliceras på stängsel, vilket elefanter inte tycker om och därför håller sig borta. Att metoden är förhållandevis enkel och billig gör den tillgänglig för fler fattiga tanzaniska bönder. Organisationen arbetar även med att samordna bönder i kooperativ där de kan hjälpa varandra med att vidta åtgärder för att minska konflikter med elefanter i området. Tembo-Pilipili verkar i flera nyckelområden för den tanzaniska elefantpopulationen och har hjälpt till med att resa flera kilometer av chili stängsel. Detta har förbättrat skyddet för flera byar och för stora ytor odlingsmark. Organisationen har också tränat cirka 1900 bönder i att konstruera chili-stängsel samt bistått i bildandet av 65 kooperativ. 

  

Foto: Bönder som på olika sätt arbetar med att konstruera chili stängsel