Hjälp oss förbättra djurvälfärden i världen!

Veterinärer utan gränser – Sverige (VSF-Sverige) arbetar för ökad välfärd för djur och människor genom att stödja veterinärmedicinska projekt runt om i världen. Projekten vi stödjer syftar bland annat till att förebygga sjukdomar, utbilda djurägare och att minska konflikter mellan vilda djur och människor.

Djurhälsa och folkhälsa går hand i hand

Veterinärer utan gränser – Sverige arbetar utifrån konceptet ‘One Health – One Welfare’.

Detta koncept innebär att djurens och människornas hälsa samt vår gemensamma miljö är avhängiga av varandra. Friska och välmående djur är en förutsättning för att människor ska må bra, och en förbättrad djurvälfärd gynnar därför både djuren och människorna. Friska och välmående djur utgör dessutom en mindre belastning på miljön och klimatet.

Stöd Ukraina

Om oss

Läs mer om hur vi arbetar och hur du tar kontakt med oss.

Vad vi gör

Här hittar du information om alla projekt vi stödjer.

Stöd oss

VSF – Sveriges arbete möjliggörs av gåvor från enskilda och företag. Vill du bidra till vårt arbete?

Vår idé

Veterinärer utan gränser – Sverige är en ideell organisation som bildades 2011 av veterinärer. VSF-Sveriges mål är att öka djurvälfärden i länder runtom i världen och vi prioriterar hållbarhet och långsiktighet i våra projekt. Vi samarbetar med lokala organisationer som vi stödjer ekonomiskt och med material. Vi anordnar också workshops och utför utbildningsinsatser för att öka kunskapen hos våra samarbetsorganisationer om djurs behov och omvårdnad. Läs mer om vårt arbete under om oss.

Våra huvudsponsorer

Lennart Nilsfors AB.