OM OSS / KONTAKT

Veterinärer utan gränser – Sverige (VSF-Sverige/Vétérinaires Sans Frontières-Sverige) är en neutral, partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening som stödjer veterinärmedicinska projekt runt om i världen.

Organisationen Veterinärer utan gränser – Sverige startades år 2011 med syftet att arbeta för en hållbart förbättrad djurvälfärd runt om i världen, framför allt i utsatta områden. VSF-Sveriges arbete genomsyras av konceptet One Health – One Welfare, vilket betyder att de projekt som vi stödjer inte enbart gynnar djur utan också människor. Vi bidrar huvudsakligen med ekonomiskt stöd, men också med material och utbildning.

VSF – Sverige är medlem i VSF International, som fungerar som ett nätverk för organisationer liknande vår egen i andra länder. VSF International underlättar för alla medlemsländer att samlas, anordna aktiviteter samt dela erfarenheter och kunskap. Läs mer på deras hemsida http://vsf-international.org

VSF-Sverige arbetar brett och med flera olika djurslag.
Djur fyller många viktiga funktioner i samhället och genom att hålla djur kan en människa markant förbättra sin levnadssituation. Detta kräver dock att djuren mår bra och är friska. För att hålla friska djur krävs kunskap och resurser, vilket vi i VSF – Sverige vill bidra med.

Utbildning i exempelvis djurskötsel och djurhälsa är en viktig hörnsten för att säkerställa en trygg livssituation för såväl djuren som deras ägare. Då människor ofta sprider vidare sin kunskap till andra är utbildning ett kostnadseffektivt sätt att åstadkomma förbättringar över stora geografiska områden.

Utöver utbildning spelar även förebyggande arbete en väsentlig roll i att minska smittspridningen av olika sjukdomar. En viktig del av detta arbete utgörs också av att sprida kunskap om sjukdomar och vikten av biosäkerhet och god hygien, samt att säkerställa att djurpopulationer vaccineras i de fall detta är möjligt. VSF-Sverige stödjer våra samarbetspartners arbete mot rabies, framför allt genom att stötta deras vaccinationskampanjer.

VSF-Sverige verkar även för att vilda djur ska kunna leva sida vid sida med människor utan konflikter, för att säkerställa tillgång till veterinärvård i svårtillgängliga områden samt för att ge herrelösa och övergivna djur ett nytt hem.

VSF-Sveriges medlemmar spelar en nyckelroll i föreningens verksamhet. Alla som är intresserade av djurvälfärd och veterinärmedicinska frågor ur ett globalt perspektiv är välkomna som medlemmar hos oss, oavsett utbildning och yrke. Vill du bli medlem? Klicka här!

För att få reda på mer om de senaste händelserna följ oss gärna på Facebook: https://www.facebook.com/VeterinarerUtanGranserSverige

Kontakt, allmänna frågor
info@vsf-sverige.org
Mobil 070-6975244 (till kassör Lisa Persson)

Medlemsregistrering
medlemsregistrering@vsf-sverige.org

Styrelsemedlemmar
Ordförande
Sara Lysholm – ordf@vsf-sverige.org

Sekreterare
Elin Kjellberg  – sekr@vsf-sverige.org

Kassör
Elisabeth (Lisa ) Persson – kassor@vsf-sverige.org

PR, sponsring
Alva Molander – pr.sponsor@vsf-sverige.org

Materialansvarig
Elisabeth Persson – materialansvarig@vsf-sverige.org