Animal Welfare Advocates Association - AWAA

AWAA startades år 2018 med målsättningen att förbättra djurvälfärden i Gambia genom att utbilda människor kring vikten av god djurhållning. Organisationen fokuserar i sina utbildningsinsatser på olika sjukdomsförebyggande åtgärder, såsom utfodring, vaccinationsbehov och avmaskningsrutiner. AWAA sprider information via bybesök och radioprogram, och har tillsammans med koramusikern Jaliba Kuyateh skrivit en sång om djurvälfärd för att bättre nå ut till barn och analfabeter.

AWAA har också framgångsrikt arbetat för att påverka samhällsopinionen i Gambia, vilket bland annat har resulterat i förstärkningar av landets djurskyddslag. Organisationens sätt att arbeta har spridit sig till flera andra länder i Västafrika och representanter för AWAA har hjälpt till att bygga upp liknande projekt i grannländerna.

Här nedan kan ni se en video från 23:e november 2018. Dr. Kebba Daffeh – en av grundarna  av AWAA interljuvas här vid invigningen av AWAA.