Maun Animal Welfare Society - MAWS

Maun Animal Welfare Society (MAWS) verkar i staden Maun, som ligger i utkanten av Botswanas Okavango Delta. Organisationens målsättning är att förbättra djurvälfärden i Botswana, bland annat genom utbildningsinsatser samt genom att erbjuda gratis veterinärvård till fattiga djurägare. MAWS fokuserar också en stor del av sitt arbete på att skydda de vilda djuren som lever i närområdet. Detta gör organisationen genom att utbilda människor om vikten av att bevara vilda djur samt genom att vaccinera tamdjur mot exempelvis rabies och valpsjuka, vilket leder till minskat antal sjukdomsfall också hos de vilda djuren.

Slutligen bedriver MAWS också en adoptionsverksamhet av hundar och katter som övergivits eller räddats från missförhållanden. VSF-Sverige stöttade organisationens arbete med att bygga ett dedikerat kattstall. Eftersom katter är stresskänsliga varelser och ofta påverkas negativt av att inhysas tillsammans med hundar, kommer denna åtgärd ha en påtagligt positiv effekt på katternas välfärd. 

http://maunanimalwelfare.com