Meru Animal Welfare Organisation (MAWO) - Tanzania

Organisationen MAWO arbetar för att förbättra djurvälfärden i norra Tanzania. Organisationen utför bland annat utbildningsinsatser, anordnar vaccinationskampanjer samt tillhandahåller djursjukvård i områden där tillgången till veterinärvård är liten. MAWO driver också specifika projekt med fokus på åsnors välfärd, vilket bland annat inkluderar ett projekt där kvinnor tillverkar selar med remmar som inte skär in i huden när åsnorna används som dragdjur. Arbetet bidrar till att kvinnornas inflytande över åsnornas skötsel ökar, samt förbättrar åsnornas välfärd. MAWO lägger också stort fokus i sitt arbete på utbildning av barn och ungdomar i djurvälfärd.

VSF-Sverige:s stöd har de senaste åren omfattat främst MAWO:s så kallade “boma to boma”-projekt, där organisationen går från boplats (boma) till boplats och rabiesvaccinerar hundar. Målet är att uppnå en tillräckligt hög vaccinationsgrad i området. VSF stöttar även MAWO:s arbete i samband med World Rabies Day. Eftersom den vanligaste källan till rabiesfall hos människa är bett från smittade hundar, bidrar vaccinationerna till att skydda såväl hundar som människor från sjukdomen.

VSF-Sverige har även stöttat MAWO:s mobila kliniker, hjälpt till att ta fram rutiner kring infångning av hundarna, antibiotikaanvändning och smärtlindring vid operativa ingrepp, samt organiserat en workshop om kastrationer i fält.

Under Covid19-pandemin våren 2020 vidtog MAWO åtgärder för att minska smittspridningen av coronaviruset, med stöd av VSF-Sverige. Bland annat installerade organisationen stationer för handtvätt på marknader där många människor samlas och risken för smittspridning är hög. Med hjälp av affischer och radioinslag har organisationen också spridit information om sjukdomen och vikten av handhygien samt social distansering. MAWO gjorde en film om arbetet i samband med Covid-19 pandemin. Klicka här för att se den.

Ni kan läsa mer om MAWO på deras hemsida https://www.meruanimalwelfare.org

 

 

Hjälp MAWO rädda djur och människor från torkan

 Swisha till vårt nummer 1234803987 eller betala till vårt bankgiro 695-9803

Östafrika upplever den värsta torkan på 40 år. Tusentals djur har dött av följderna, och fler djur och människor riskerar att dö av bristen på mat och vatten.

MAWO har vidtagit åtgärder för att lindra effekterna av den långvariga torkan. Organisationen  stödutfodrar, placerar ut vattentråg samt tillhandahåller mineralstenar och vitamin-blandningar. Stödet är huvudsakligen riktat till åsnor, eftersom dessa spelar en väldigt viktig roll som arbetande djur i Tanzania.

Till följd av klimatförändringarna har bland annat Tanzania fått erfara att regnen faller alltmer sällan. Utöver ovannämnda åtgärder planerar MAWO därför även mer långsiktiga lösningar. De ska utbilda kvinnliga bönder i hur foder till djur bör torkas och förvaras, samt sprida kunskap om torkan och dess effekter via utbildning på plats och radiosändningar. De vill också bygga 5 vattentankar i Simanjaroområdet och möjliggöra odling av mer torkresistenta grässorter.

Dessa bilder är från en workshop som vi anordande med MAWO 2018. Workshopen fokuserade bland annat på hur arbetet med kastrationer i fält kan förbättras. Ni kan läsa om arbetet här Workshop dog castrations in the field_Oct 2018_MAWO_LSPCA_VSFSweden