Meru Animal Welfare Organisation (MAWO) - Tanzania

Organisationen MAWO arbetar för att förbättra djurvälfärden i norra Tanzania. Organisationen utför bland annat utbildningsinsatser, anordnar vaccinationskampanjer samt tillhandahåller djursjukvård i områden där tillgången till veterinärvård är liten. MAWO driver också specifika projekt med fokus på åsnors välfärd, vilket bland annat inkluderar ett projekt där kvinnor tillverkar selar med remmar som inte skär in i huden när åsnorna används som dragdjur. Arbetet bidrar till att kvinnornas inflytande över åsnornas skötsel ökar, samt förbättrar åsnornas välfärd. MAWO lägger också stort fokus i sitt arbete på utbildning av barn och ungdomar i djurvälfärd.

VSF-Sverige:s stöd har de senaste åren omfattat främst MAWO:s så kallade “boma to boma”-projekt, där organisationen går från boplats (boma) till boplats och rabiesvaccinerar hundar. Målet är att uppnå en tillräckligt hög vaccinationsgrad i området. VSF stöttar även MAWO:s arbete i samband med World Rabies Day. Eftersom den vanligaste källan till rabiesfall hos människa är bett från smittade hundar, bidrar vaccinationerna till att skydda såväl hundar som människor från sjukdomen.

VSF-Sverige har även stöttat MAWO:s mobila kliniker, hjälpt till att ta fram rutiner kring infångning av hundarna, antibiotikaanvändning och smärtlindring vid operativa ingrepp, samt organiserat en workshop om kastrationer i fält.

Under Covid19-pandemin våren 2020 vidtog MAWO åtgärder för att minska smittspridningen av coronaviruset, med stöd av VSF-Sverige. Bland annat installerade organisationen stationer för handtvätt på marknader där många människor samlas och risken för smittspridning är hög. Med hjälp av affischer och radioinslag har organisationen också spridit information om sjukdomen och vikten av handhygien samt social distansering. MAWO gjorde en film om arbetet i samband med Covid-19 pandemin. Klicka här för att se den.

Ni kan läsa mer om MAWO på deras hemsida https://www.meruanimalwelfare.org

 

 

Dessa bilder är från en workshop som vi anordande med MAWO 2018. Workshopen fokuserade bland annat på hur arbetet med kastrationer i fält kan förbättras. Ni kan läsa om arbetet här Workshop dog castrations in the field_Oct 2018_MAWO_LSPCA_VSFSweden