Model Livestock Advancement Foundation (MLAF) - Bangladesh

I Bangladesh kan kvinnors rättigheter och möjligheter till självbestämmande vara begränsade. Model Livestock Advancement Foundation bedriver utbildningsverksamhet i flera olika former och tillsammans med VSF-Sverige genomförs ett utbildningsprojekt som syftar till att öka kvinnors kunskap och kompetens inom gethållning, för att på så sätt öka deras möjlighet till självförsörjande och egenmakt. Kvinnorna får gå en kurs där de bland annat får lära sig hur getter bör utfodras, vilka sjukdomar de kan drabbas av, hur ofta de bör avmaskas och vilka vacciner de bör få. Efter avklarat slutprov får kvinnorna varsin get att ta med sig hem.

Förhoppningen är att projektet ska stärka kvinnornas ställning i samhället och utgöra en grund för framtida entreprenörskap, samtidigt som getternas välfärd ökar. Projektet har haft en påtaglig positiv effekt på levnadssituationen för de kvinnor som deltar i utbildningen. Under år 2020 uppmärksammades organisationens grundare, Dr Salma Sultana, för sitt arbete med förbättra både människors och djurs levnadsförhållanden genom att tillhanda djurhälsovård till småbönder i Bangladesh. För detta fick hon motta det prestigefyllda Dr. Norman E. Borlaug Award for Field Research and Application, ett pris som stöds av the Rockefeller Foundation och utdelas av the World Food Price Foundation. Dr Salma Sultana har även blivit utnämnd till en av Asiens mest 100 inflytelserika forskare av tidningen Asian Scientist.

MLAF:s hemsida hittar ni här https://www.mlafbd.org