TASAVO, NEWCASTLE DISEASE VACCINATION PROJECT

Många människor på landsbygden i Tanzania håller höns. Höns kräver jämfört med många andra produktionsdjur mindre yta och mat men bidrar ändå väsentligt till hushållet med mat och inkomst – de är därför särskilt viktiga för fattiga hushåll. Kunskap om hur fjäderfä bör hållas och deras hälsa är dock låg bland de flesta djurhållare, samt är tillgången till veterinärvård låg.

TASAVO startade hösten 2022 ett projekt för att utbilda bönder om höns hälsa, djurhållning, biosäkerhet och välfärd. I projektet utgör vaccination av höns mot Newcastle Disease (ND) en stor del. Newcastle Disease orsakas av ett mycket smittsamt virus som i ovaccinerade höns är mycket dödligt. Utbrott sker årligen, och förutom att drabba själva hönsen tappar även djurhållaren en källa till mat och inkomst.

Vaccinet som används är ett värmestabilt vaccin som droppas i ögonen på hönsen, bönder kan således själva ge fåglarna vaccinet efter de genomgått utbildningen. Vaccination blir således en billig och effektiv metod att förbättra höns hälsa och välfärd.

Förutom vaccinering kommer TASAVO även lära ut hur man med lokala byggmaterial bygger väl konstruerade inhägnader för att hålla fjäderfän under nätterna – med hänsyn till gruppstorlek och ventilation.