resolve - tembo pilipili

Konflikter mellan elefanter och människor blir allt vanligare, framförallt i områden kring nationalparker där människors odlingsmarker breder ut sig. Elefanter ger sig ut på odlingsfälten för att söka efter föda och riskerar att skada eller döda människor som försöker jaga bort dem. Detta efterföljs ofta att elefanterna dödas för att de inte ska förstöra fler odlingar.

VSF-Sverige stödjer projektet ”Tembo-Pilipili”, vilket betyder ”elefant-chili” på swahili. Projektet drivs av organisationen RESOLVE som verkar för att elefanter och människor som bor i närheten av nationalparkerna Lake Manyara, Ngorongoro, Tarangire och Serengeti i Tanzania ska kunna leva sida vid sida utan att konflikter uppstår. Organisationen lär bönder att tillverka så kallade chili-stängsel, där en blandning av nermald chili och använd motorolja appliceras på stängsel som sätts upp under den period som odlingarna är som mest attraktiva för elefanterna. Elefanter tycker inte om lukten av denna blandning och håller sig därför borta.

Att åtgärden är förhållandevis billig och enkel gör att den är tillgänglig för fler resurssvaga tanzaniska bönder. Organisationen samordnar även bönder i kooperativ där de kan samarbeta med att vidta olika åtgärder för att minska konflikter med elefanter i området och utbildar människorna i hur de ska kunna leva sida vid sida med vilda djur. De utbildar även bönderna om olika sjukdomar som kan drabba deras egna djur, och hur dessa kan förebyggas och behandlas.

Mer information hittar ni på deras hemsida https://www.resolve.ngo/tembo-pilipili.htm