Stöd till UKRAINA

Veterinärer utan gränser – Sverige vill på olika sätt bidra med stöd till Ukraina och ser över såväl kortsiktiga som långsiktiga lösningar för att kunna bistå organisationer som arbetar för att hjälpa djur, djurhållare och veterinärer, både på plats och de som flytt.

VSF – Sverige kommer förmedla pengar till organisationer i och omkring Ukraina. Genom VSF – International får vi också information om hur våra systerorganisationer arbetar runtom i Europa för att hjälpa, på så sätt kan vi också bidra till deras arbete.

Gensvaret har varit stort och stöd har fördelats till olika organisationer som hjälper djur och deras ägare i och omkring Ukraina med exempelvis veterinärvård, rabiesvaccinationer, foder och evakuering från krigszoner till säkrare områden. Vi följer situationen i landet löpande, och utreder kontinuerligt möjligheten att också stödja andra organisationer. Exempelvis letar vi nu med ljus och lykta efter organisationer som hjälper lantbrukets djur. 

Hur du kan bidra

Vill du skänka en summa till djuren i Ukraina och de som befinner sig på flykt från landet? Swisha valfri summa till nummer 1234803987, eller betala till Bankgiro 695-9803. Märk betalningen med Ukraina.

Tack för ditt stöd!

Vill ni har mer information kan ni kontakta oss via info@vsf-sverige.org

Ersättning för veterinärvård för ukrainska flyktningar
Ukrainska flyktningar kan få hjälp med viss ersättning för veterinärvård genom ett program kallat Vets For Ukrainian Pets Care program. Det har lanserats av Federation of Veterinarians of Europe (FVE) och European Federation of Companion Animal Veterinary Associations (FECAVA) tillsammans med Humane Society International Care.

Läs mer här om hur det fungerar

Har du möjlighet att upplåta ditt hem för en ukrainsk veterinär med familj?

Vets for Ukraine är ett nätverk som bland annat arbetar med att hjälpa veterinärkollegor och deras familjer att få tillfälligt boende i andra länder. Veterinärkollegor inom Vets for Ukraine har nu organiserat detta även i Sverige.
Du hittar en länk till deras anmälningsformulär här.
 
Har du frågor är du välkommen att kontakta gruppen via Andrea Holmström på email: andrea.holmstrom@vxa.se

Organisationer vi stöttar i Ukraina

 

Veterinärer utan gränser – Kanada

Veterinärer utan gränser – Kanada har mottagit tre omgångar av ekonomiskt stöd från VSF – Sverige.

 VSF – Kanada transporterar in foder och veterinärmedicinska läkemedel till hundar och katter på djurhem i olika delar av Ukraina. Vissa av dessa djurhem har varit omringade av stridigheter under långa perioder och har därför varit i akut behov av hjälp. VSF-Canada har en koordinator

på plats i Ukraina som samordnar organisationens olika insatser, vilka sker i samarbete med lokala organisationer som jobbar med djurs behov och välfärd. De försöker nå områden där behoven är som störst, vilket inkluderar över 700 “shelters” där foder har delats ut. Utöver detta har VSF-Canada och deras samarbetspartners nått 1200 andra platser i Ukraina där djur finns, inklusive skyddsrum, enskildas hem och olika samhälleliga samlingspunkter.

 VSF – Kanada har fortsatt stödja arbetet med att säkerställa tillgång på djurfoder och läkemedel, samt andra aktiviteter som kastrationsarbete. Under mars-december 2022 så har de utfört 5 524 kastrationer,
och 5 000 djur har fått veterinärbehandling, vacci
nationer och/eller parasitbehandling

De drev under hösten också ett projekt tillsammans med Glad Pet´s telehealth, för att erbjuda videobaserade veterinärkonsultationer för Ukrainska djurägare.

Klicka här för mer information om VSF-Kanada!

Four Paws

Four Paws är en globalt verksam organisation som arbetar för att förbättra djurs levnadssituationer och välfärd. Organi- sationen har sedan en längre tid drivit ett björnhägn i Ukraina och tillhandahållit veterinärvård till herrelösa djur. Efter krigets utbrott har Four Paws bland annat skänkt flera ton foder till såväl zoodjur som hundar, evakuerat hästar och björnar, erbjudit veterinärvård till skadade djur och tillhandahållit exempelvis transportburar och djurfällar till flyktingar vid Ukrainas gränser.

Klicka här för mer information om Four Paws!

Ukrainian Equestrian Federation Charity Foundation (UEFCF)

UEFCF hjälper hästar som drabbats av kriget i Ukraina. 

De fokuserar sin verksamhet på att erbjuda
foder, inackorderingsstall till hästar utan tak över huvudet, samt att evakuera hästar från krigszoner till säkra områden. För 105 Euro kan organisationen donera hö som kan föda en normalstor häst i ungefär en månads tid.

Klicka här för mer information om UEFCF!

Kievs travbana

Travbanan i Ukrainas huvudstad Kiev inhyser hundratals hästar. Dessa hästar är i stort behov av framförallt foder och strömedel, och kostnaden för inackordering på travbanan i en månad motsvarar ungefär 300 Euro per häst. Personalen på travbanan har även bistått vid evakuering av ett flertal hästar till säkrare områden.

Veterinärer utan gränser – Tjeckien

Våra kollegor i Veterinärer utan gränser – Tjeckien stöttar djur som har lyckats fly från Ukraina till Tjeckien med sina ägare. De erbjuder bland annat ekonomiskt stöd till exempelvis veterinärvård, läkemedel, rabiesvaccinationer, ID-märkning och foderinköp. För en donation på 50 euro kan organisationen bland annat täcka kostnaden för en veterinärundersökning, rabiesvaccination och ID-märkning, vilket krävs för att exempelvis hundar, katter och illrar från Ukraina ska få vistas inom EU.

Klicka här för mer information om VSF-Tjeckien!