Vaccinate for Africa – V4A

Under maj 2019 genomförde Veterinärer utan gränser – Sverige en kampanj tillsammans med VSF International, under namnet Vaccinate for Africa (V4A). Resultatet av kampanjen blev närmare 30 000 kr och vi tackar alla som medverkade!

Nu är det dags igen!

Under 2020 pågår kampanjen 25-29 maj och sista anmälningsdag är 13/4.

Kampanjen riktar sig till veterinärer/veterinärkliniker och har till syfte att samla in medel till våra projekt där vi tillsammans med lokala samarbetspartners arbetar för att utrota rabies. I detta arbete ingår vaccination av framför allt hundar, populationsbegränsande åtgärder såsom kastrationer, samt utbildning av barn och vuxna för att förebygga spridning av rabies.

För varje vaccination (=patient som vaccineras) under kampanjen doneras 25 kr alternativt 5 % av bruttoinkomsten från klinikens/veterinärens vaccinationer till VSF-Sveriges arbete mot rabies i Afrika. Vill kliniken/veterinären donera större belopp är detta förstås välkommet.

Deltagande kliniker kommer att, av VSF-Sverige, få en eller flera posters med information om klinikens deltagande i kampanjen att sätta upp på sin klinik. Kliniken får även ett antal flyers riktat till djurhållare, med information om kampanjen och VSF-Sverige. Dessa kan t.ex. läggas ut i receptionen. Framtagning och tryckning av kampanjmaterial sker i samarbete med MSD Animal Health.

Innan, under och efter kampanjen kommer de kliniker som deltar att synas på vår hemsida och sociala medier. Ett diplom skickas ut efter att kampanjen avslutats och vi fått resultatet!

Vill du vara med och utrota rabies med oss eller har du frågor om kampanjen?

Kontakta sponsoransvarig på pr.sponsor@vsf-sverige.org

Mer information om VSF Internationals arbete finns här: http://vsf-international.org/our-actions-and-expertise/vaccinate-for-africa/

Rapport från 2019: Kliniker som deltog!