Zambian Association for Sustainable Projects - ZASP

ZASP i östra Zambia verkar för att minska fattigdomen i området genom utbildningsinsatser. Organisationen driver en folkhögskola som bland annat erbjuder utbildning i jordbruksmetoder och om demokrati och mänskliga rättigheter. ZASP tillhandahåller även förebyggande tandvård, planterar träd och har stöttat införandet av enkla energisnåla spisar till hushållen.

VSF-Sverige har varit med och bistått i  ZASP:s djur- och hygienrelaterade projekt. Bland annat har VSF-Sverige stöttat lokala veterinärassistenter deltagande i ZASP:s jordbruksutbildning, där assistenterna undervisar om exempelvis djurhälsa och smittskydd. VSF-Sverige har också stöttat utbildning av så kallade ”djurhälsokontaktpersoner”, vilka kan ha en rådgivande funktion och utföra enklare veterinärmedicinska åtgärder i byar där tillgången till veterinär är låg.

VSF-Sverige har också bidragit till byggandet av latriner och handtvättsanordningar vid skolor i Kakoma, Efumbeni och Chaweya. Tillgång till toaletter och handtvätt är viktiga medel för att säkerställa god hygien. Det är dessutom ett sätt att underlätta för unga flickor att fortsätta gå i skolan då många flickor väljer att sluta skolan när de börjar menstruera och de inte har någonstans att tvätta sig.  

ZASP hemsida hittar ni här http://zasp.se