Styrelsen

Styrelse VSF-Sverige 2016

Ordförande Siri Adler Lennström
Vice ordförande JK Larsson
Kassör Lisa Persson
Sekreterare Johan Lindsjö
Ledamöter Sofia Daresjö, Linda Perttula och John-Filip Lundin

Suppleanter: Ylva Lindgren, Erik Jönsson, Mikaela Tarandi, Johanna Johnsson