Styrelsefunktioner – kontaktmail

Kontakt, allmänna frågor
info@vsf-sverige.org
Mobil 070-6975244 (till kassör Lisa Persson)

Medlemsregistrering – medlemsregistrering@vsf-sverige.org

Ordförande
Elina Åsbjer – ordf@vsf-sverige.org

Sekreterare
Johan Lindsjö – sekr@vsf-sverige.org

Kassör
Elisabeth (Lisa ) Persson – kassor@vsf-sverige.org

PR, sponsring
Alva Molander – pr.sponsor@vsf-sverige.org

Materialansvarig
Elisabeth Persson – materialansvarig@vsf-sverige.org

Redaktör medlemsblad
Alva Molander och Mikaela Tarandi – medlemsblad@vsf-sverige.org

Studentgruppen
Mikaela Tarandi – studentgruppen@vsf-sverige.org