Styrelsen

Styrelse VSF-Sverige 2018

Ordförande: Elina Åsbjer
Vice ordförande: JK Larsson
Kassör: Lisa Persson
Sekreterare: Johan Lindsjö
Ledamöter: Alva Molander, Linda Perttula och Mikaela Tarandi

Suppleanter: Susanna Bates Söderman, Vendela Gullberg, Siri Johansson, Lina Laakko

Se presentationer på Facebook!

Länk till styrelsefunktions-e-post!

Design och webbsida av Zenap