Styrelsen

Styrelse VSF-Sverige 2020 

Ordförande: Elina Åsbjer

Vice ordförande: JK Larsson

Kassör: Lisa Persson

Sekreterare: Johan Lindsjö

Ledamöter: Alva Molander, Aleksija Neimanis och Sara Lysholm

Suppleanter: Mikaela Tarandi, Siri Johansson, Anna Gyllenhammar, Maria Hermansson och Elin Kjellgren

Se presentationer på Facebook! Länk till styrelsefunktions-e-post!