Styrelsen

Styrelse VSF-Sverige 2021 

Ordförande: Elina Åsbjer

Vice ordförande: JK Larsson

Kassör: Lisa Persson

Sekreterare: Johan Lindsjö

Ledamöter: Alva Molander, Sara Lysholm och Siri Johansson

Suppleanter: Mikaela Tarandi, Maria Hermansson, Elin Kjellgren, Mia-Maria Svensson och Elisabeth Genfors

Se presentationer på vår Facebook-sida (17 juni) – Länk till styrelsefunktions-e-post!