Animal Welfare Advocates Association – Gambia

Under 2020 har projektets aktiviteter pausat pga corona-anpassningar.

Ett nytt samarbete inom djurvälfärd startade i november 2018. Tillsammans med veterinär Buba Badjie (från Gambia, verksam som smådjursveterinär i Sverige) stödjer VSF-Sverige en ny och mycket aktiv organisation som startats av veterinär Kebba Daffeh.

Under 2018 utbildades många av medlemmarna i Animal Welfare Advocates Association och under 2019 har de genomfört utbildningsaktiviteter. I slutet av augusti och i början av september genomfördes resor (senzitation tours) till olika delar av landet för utbildning av bönder om djurvälfärd. I samband med söken behandlades också de djur som behövde vård av olika slag.

Se även https://www.vsf-sverige.org/gambia-animal-welfare-advocates-association/