ZASP-Zambia

Utbildning om djur, djurhälsa och smittskydd inom ZASP-projektet i östra Zambia.

ZASP, i Kakoma-området i östra Zambia, på gränsen till Malawi, startade som ett biståndsprojekt 1989 av svenska Agneta Håkangård från Karlstad. Ett litet projekt med jordbruksstöd och mikrolån har vuxit till en omfattande verksamhet med ett upptagningsområde inkluderande 270 000 människor och flera tusen av dem är direkt involverade i projektaktiviteterna. I sin folkhögskola erbjuder ZASP bland annat utbildning i jordbruksmetoder, demokrati och mänskliga rättigheter, miljökunskap och HIV/aids. Föreningen driver också barn- och ungdomsprojekt, förebyggande tandvård, trädplantering och införande av enkla energisnåla spisar. I projektcentret finns bl.a. en butik, ett snickeri, en syateljé, en klinik och en förskola. ZASPs målsättning är att minska fattigdomen främst genom utbildningsinsatser och på så vis skapa förutsättningar för människor att förbättra sina levnadsvillkor. Se www.zasp.se

Det är vanligt att man håller djur i området men hittills har inte djuren tagits upp så mycket inom jordbruksutbildningen. Nu engageras veterinärassistenter i området som med stöd av Veterinärer utan gränser – Sverige involveras i jordbrukskurserna och undervisar om djur, djurhälsa och smittskydd. ZASP stödjer även flera byskolor och där saknas det latriner vilket Veterinärer utan gränser – Sverige också stödjer byggandet av.

Djurhälsoutbildning

Toalettbyggnation

”Veterinary course” hos ZASP i Kakoma i östra Zambia