LSPCA Malawi

Vill du ge en julgåva till vår verksamhet? Klicka här: “julgåvesidan“!

LSPCA i Malawi har en klinik och jobbar även med utbildningsinsatser, gatuhundsprojekt och Farm Days. Under 2018 gav VSF-Sverige stöd till såväl “Dog Population Management” som till medverkan av Dr Tino från LSPCA i en workshop hos MAWO i Tanzania. Under 2019-20 har VSF-Sverige stött insatser i specifika områden där rabiesvaccinationskampanjer har behövts eftersom utbrott av rabies hos människor har ökat och det är kopplat till mängden gatuhundar och vaccinationsstatus hos hundarna. Se även informationsblad om rabies.  

Roadside animal trade, det vill säga vägnära handel med djur, är ett stort djurvälfärdsproblem i Malawi. Under 2021 ger VSF-Sverige stöd till LSPCA:s arbete med att sätta stopp för denna stora källa till djurlidande. LSPCA samarbetar med polismyndigheten i Malawi och konfiskerar djur som säljs kring vägarna. De omhändertagna djuren omplaceras därefter till nya ägare. Organisationen genomför också informationskampanjer för att göra människor i Malawi medvetna om att denna typ av djurhandel innebär ett stort lidande och att det kan vara livsfarligt att köpa med sig ett djur hem utan att veta om det är vaccinerat för rabies. Projektet startades tidigare i år och har redan gett goda resultat!

Bild från LSPCA:s hemsida om kampanjen: https://www.lilongwespca.org/what-we-do/roadside-sale-campaign 

 

Här är rapport från LSPCA om VSF-Sveriges stöd under 2018.

Trucken Tino NK

Info om LSPCA