LSPCA Malawi

LSPCA i Malawi har en klinik och jobbar även med utbildningsinsatser, gatuhundsprojekt och Farm Days. Under 2018 ger VSF-Sverige stöd till såväl “Dog Population Management” som till medverkan av Dr Tino från LSPCA i en workshop hos MAWO i Tanzania. Under ht 2018 pågår insamling av medel till en rabiesvaccinationskampanj eftersom utbrott av rabies hos människor har ökat och det är kopplat till mängden gatuhundar och vaccinationsstatus hos hundarna. Se även informationsblad om rabies.  

Trucken Tino NK

Info om LSPCA