ZAWS södra Zambia

ZAWS – Zambezi Animal Welfare Services

(fd LAPS, Livingstone Animal Protection Services/Society)

I sydvästra Zambia ligger Livingstone och där startade LAPS (ZAWS från oktober 2018) för några år sedan och de har byggt upp en verksamhet för djurvälfärd, framför allt för hundar och katter. Preliminära kontakter med VSF-Sverige resulterade i påbörjat samarbete under 2016. Kassören besökte LAPS i november 2016 och VSF har bidragit med resurser till upprustning av hundgård, fältutrustning och mediciner samt donerat insamlad kirurgisk utrustning och litteratur.

Redan under 2016 diskuterades möjligheten att sätta igång ett åsnevälfärdsprojekt eftersom det är relativt nyligen som det har blivit vanligt med åsnor i Livingstone-området. VSF-stödet till LAPS under 2017 omfattade därför besök av Johnson Lyimo från MAWO i Tanzania för förmedling av deras erfarenheter. 

LAPS-bild

I mars 2018 besökte Lynne Mendelsohn, ansvarig för verksamheten inom LAPS, Sverige och träffade förutom VSF-Sveriges styrelse och några medlemmar, även företrädare för SCAW. Hon besökte också några olika kliniker och höll föredrag om sitt arbete för djurvälfärd genom såväl utbildningsinsatser som vaccinationskampanjer och rehabilitering av utsatta hundar och katter.  

XMEQ5847