MAWO – Tanzania

Rapport från workshopen!

Workshop VSF-MAWO-LSPCA i oktober 2018

VSF-MAWO 1 VSF-MAWO 2 VSF-MAWO 3 VSF-MAWO 4 PHOTO-2018-10-10-19-03-19 PHOTO-2018-10-08-13-28-43 

 

”Dog Mobile Clinic” i Tanzania

Under 2015 fick vi med hjälp av Odile Buium kontakt med MAWO (Meru Animal Welfare Organization) i Arusha, Tanzania, som framför allt arbetar med åsnors och hundars hälsa och välfärd. Tillsammans med Odile besökte Johan och Lisa ur styrelsen MAWO i februari 2016 och efter beslut vid årsmötet tecknades avtal om ekonomiskt bidrag till utvidgning av deras mobila hundverksamhet (vaccination, avmaskning, kastration) inklusive utveckling av rutiner för såväl god välfärd (infångning, smärtlindring etc) som för inventering av hur många djur som nås i respektive område.

I augusti 2016 var en av våra medlemmar som är veterinärstudent volontär hos MAWO (se rapport från Johanna Johnsson). I samband med medlemmarnas besök hos MAWO har inköpt utrustning (till exempel hundfångare) och insamlat klinikmaterial medförts.

I slutrapporten för 2016-17 sammanfattas att VSF-bidraget har använts till insatser i Arusha och Simanjiro distrikt och omfattat följande:

Rabiesvaccination och ivermectinbehandling av 1 487 hundar. Kastration av 93 tikar och 207 hanhundar.

Inför en ny projektperiod planerades bidrag till konstruktion av en dippinganläggning i Simanjiro (vilket redan finns i Arusha) för ektoparasitbehandling och fortsatt stöd till utveckling av den mobila klinikverksamheten. Dippinganläggningen i Mererani blev klar under 2017. 

  Bild dip MereraniInvigning dip Mererani

 

 

 

 

  

  MAWO-kollage