Gambia – Animal Welfare Advocates Association

Under 2020 har projektets aktiviteter pausat pga corona-anpassningar.

Med målsättningen att öka djurs välfärd i Gambia via ökad kunskap och medvetenhet bland bönder, startades 2018 denna förening som driver flera utbildningsprojekt.

Gambia är ett litet land i västra Afrika där en stor del av befolkningen livnär sig på småskaligt jordbruk och är beroende av sina djur för sin överlevnad. Behovet av kunskap om hur djuren ska skötas på bästa sätt för att må bra, är stort. God djurhållning gynnar både djurvälfärden och ökar produktiviteten hos djuren.

Under 2019 har man genomfört ett flertal utbildningsaktiviteter om djurvälfärd för bönder i hela landet via exempelvis bymöten och radioprogram på de lokala språken. AWAA har utbildat studenter i hur de ska utbilda lokalbefolkningen på bästa sätt. Genomslagskraften har varit stor och man har t o m lyckats driva igenom lagändringar i djurskyddslagen.

Huvudämnena har varit förebyggande djurvård, så som utfodringsutbildning (olika sätt att konservera fodret och djurens foderbehov), vaccination, avmaskning och förebyggande av skogsbränder. I samband med besöken har man även behandlat djur som behövt vård av olika slag.

 

            

 

 

Invigning 23 november 2018!

Intervju med projektledaren veterinär Kebba Daffeh:

    

Animal Welfare Association Advocates har utsett en “Animal Welfare Ambassador”, koramusikerna Jaliba Kuyateh, som har gjort en sång om djurvälfärd för att nå ut även till analfabeter. Här är sången:

   

 Nytt samarbete inom djurvälfärd startat november 2018! Tillsammans med veterinär Buba Badjie (från Gambia, verksam som smådjursveterinär i Sverige) stödjer VSF-Sverige en ny och mycket aktiv organisation som startats av veterinär Kebba Daffeh.

 

IMG_3159