Getter Bangladesh

7 MLAFModel Livestock Advancement Foundation (MLAF) och Model Livestock Institute Dhaka (MLID) kom vi i kontakt med genom en av våra medlemmar, Ylva Persson, som vid besök i Bangladesh träffade Salma Sultana, en veterinär som är ordförande i MLAF och som jobbar inom MLID, bland annat med utbildningsprojekt. En del i deras verksamhet är att specifikt stödja utveckling av fattiga kvinnors inkomstmöjligheter och egenmakt.

I september-oktober 2018 startades ett nytt utbildningsprojekt för kvinnor i Bangladesh, finansierat av VSF-Sverige. Första projektomgången omfattade en tolv dagar lång kurs för 17 kvinnor som utbildades om getters hälsa och skötsel. Kvinnorna fick lära sig om hur getter bör utfodras, födas upp, avmaskas, vaccineras, samt vilka sjukdomar de ofta drabbas av och hur dessa kan förhindras. De fem kvinnor som hade bäst resultat på slutprovet fick var sin get och de andra fick två äggläggande hönor vardera.

Målet med projektet är att öka kvinnors kunskap och kompetens när det kommer till gethållning och på så sätt förbättra inkomstnivåerna i deras hushåll och ge dem möjlighet att starta en liten familje-gård, vilket leder till en ökad produktion av både getmjölk och getkött. Generellt sett vill man förstärka kvinnans position i samhället med hjälp av utbildning då den leder till att kvinnorna blir kvalificerade för nya jobb och ger dem en grund att stå på om de vill gå mot ett entreprenörskap.

VSF Sverige kommer att fortsätta samarbetet med MLAF under 2019 och vi hoppas att vår julinsamling 2018 ska möjliggöra att alla kvinnor som får godkänt på slutprovet får var sin get.

 

6.1 MLAF1 MLAF

IMG_3526IMG_3533IMG_3534MLAF_Utb sep-18_2MLAF_Utb sep-18_1Image-1 Image-2 Image-3