Minor Field Studies – MFS

MFS (Minor Field Studies) är ett Sida-finansierat program som administreras av Internationella programkontoret vid SLU. www.programkontoret.se

Syftet är att ge svenska studenter ekonomisk möjlighet att skaffa kunskaper om utvecklingsländer och utvecklingsfrågor samt ge studenter, lärare och institutioner vid universitet och högskolor möjlighet att knyta kontakter med institutioner och organisationer i utvecklingsländer.

  • Det ger studerande på universitet och högskola möjlighet att på plats i ett utvecklingsland samla material till sin uppsats eller examensarbete för en kandidat-, magister- eller masterexamen
  • Fältperioden är minst åtta veckor
  • Stipendium: 25 000 kr – täcker inte allt
  • Utvecklingsländer definieras av OECDs biståndskommittée. DAC-lista.
  • Ansökan görs till SLU senast 15 februari eller 15 september. Besked ges cirka en månad efter ansökan och utresa görs tidigast 2 mån efter ansökningstillfället

Innan utresa går sökande en förberedelsekurs vid Uppsala Universitet eller annat universitet. Fältstudien görs i det aktuella landet. Efter hemkomst deltar studenten i ett hemvändarseminarium och en rapport ska skrivas.

Kontaktperson vid SLU:

Monika Halling

Monica.Halling@adm.slu.se

sus.slu.se/studerautomlands/vart_uland.cfm
www.mfs.nu
www.programkontoret.se
Praktiska tips

Handledare

Handledare krävs både hemma och lokalt i landet.

Ansökan

I ansökan ska projektplanering, tidsplan och budget beskrivas.

Litteraturstudier

Läs på om aktuell problemställning och natur/kultur för aktuellt land.

Praktiska detaljer

Ordna biljetter, visum, valuta, pengar, packning, utrustning för fältarbete, provtagning, m.m.
Var beredd på mycket väntan, planera och förbered.
Var flexibel och HA KUL!!