VSF-Sverige vill ge ett stort TACK till de som bidragit med förbrukningsmaterial och förband till djuren på Lanta Animal Welfare, Thailand.

TACK till ABIGO Medical AB, VETRATECH, Universitetsdjursjukhuset, Institutionen för anatomi,fysiologi och biokemi SLU, DV Falköping och Skara.